PDA

View Full Version : CNGastiak
18 August 2005, 01:08 AM
تاریخچه استفاده از سوخت گاز طبیعی در جهان
تاریخچه استفاده از گاز طبیعی شاید از آغاز مطابق با ارائه نظریه دکتر ان.ا-اتو در رابطه با سیکل ترمودینامیکی مو تورهای احتراق داخلی جرقه ای بوده که وی نظریه مربوط به تئوری کارکرد این موتورها در سال 1876 ارائه نمود و 2 سال بعد اولین موتور ساخته شده خود را در سال 1878 در نمایشگاه بین المللی پاریس به جهانیان معرفی نمود.
با توسعه تکنولوژی بشر و فراهم نمودن سوخت های مایع به واسطه سهولت ذخیره سازی انها استفاده از گاز طبیعی فشرده به بوته فراموشی کشیده شد تا اینکه در طی بحبوحه جنگ دوم جهانی بواسطه کمبود منابع نفتی جهت به حرکت در اوردن ماشین های جنگی المان سوخت گاز طبیعی مجددا مورد استفاده قرار گرفت.
استفاده از این گاز به واسطه فراوانی و ارزانی سوخت های مایع مجددا تا دو دهه به تعویق افتاد ، تا اینکه به واسطه بحران نفتی 1974 دنیا استفاده از این سوخت جایگزین بواسطه مسائل اقتصادی ، زیست محیطی و فنی و مو توری مورد توجه قرار گرفت و امروزه به صورت گسترده به عنوان سوخت خودروها کاربرد پیدا کرده است.

astiak
18 August 2005, 01:09 AM
- تاریخچه استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده در ایران
تاریخچه استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده در ایران به سال 1356 بر میگردد که در ان سال 1000 دستگاه تاکسی پیکان در شهر شیراز به این نوع سوخت مجهز شده و دو جایگاه
سوختگیری نیز ساخته شدند. یک سال بعد در شهر مشهد 600 دستگاه تاکسی به این نوع سیستم سوخت مجهز شده و یک جایگاه سوختگیری نیز افتتاح گردید.
پس از پیروزی انقلاب در سال 1370 شرکت واحد موتور وابسته به شرکت اتوبوسرانی تهران تعدادی از اتوبوس های خود را به این نوع سوخت مجهز شود و سپس در سال 1378 همزمان با تغییر الگوی سوخت کشور توسط دولت در جهت استفاده از گاز طبیعی فشرده به عنوان مناسبترین سوخت جایگزین بنزین ، استفاده از این سوخت مورد توجه قرار گرفت و قراردادهای متعددی در زمینه تبدیل سوخت خودروهای کشور و احداث جایگاه های سوخت رسانی انجام گرفت.

astiak
18 August 2005, 01:10 AM
- ویژگیهای فیزیکی گاز طبیعی فشرده
گاز طبیعی فشرده CNG مخفف ( Compressed Natural Gas ) ، ترکیبی از بیش از 90 درصد متان و باقی اتان و سایر هیدروکربورها بوده و دارای واکنش شیمیایی به صورت زیر میباشد:
CH4 + 2O2 ---------> CO2 + 2 H2O
3-1- وزن مخصوص
نسبت وزن ، حجم معینی از بخار به وزن همان حجم هوا را وزن مخصوص گاز نامیده که این میزان جهت CNG برابر با 65/0 میباشد.
3-2- نقطه جوش
نقطه جوش گاز دمایی است که در فشار 1 اتمسفر ، گاز از حالت مایع به حالت گاز در می اید. مقدار این دما جهت CNG برابر با 160- درجه سانتیگراد بوده و جهت سوخت بنزین 35 تا 232 درجه سانتیگراد میباشد.
3-3- نقطه ذوب
نقطه ذوب دمایی است که در ان ماده از حالت جامد به حالت مایع تبدیل میشود که برای CNG این دما برابر با 182- درجه سانتیگراد میباشد.
3-4- ارزش حرارتی
ارزش حرارتی بنا به تعریف مقدار گرمایی است که در هنگام احتراق کامل یک واحد جرم از هر نوع سوخت آزاد میگردد.ارزش حرارتی سوخت CNG برابر با Kcal/Kg 11954 بوده که این میزان جهت بنزین بین Kcal/Kg 10500 تا Kcal/Kg11200 میباشد.
3-5- حد احتراق
میزان نسبت سوخت به هوا جهت احتراق مناسب یک سوخت در فشار 1 اتمسفر بوده و دارای محدوده خاصی میباشد. این محدوده جهت بوتان 8/1 الی 45/8 بوده و جهت سوخت بنزین بین 5/1 تا 7/4 میباشد. باید توجه داشت كه احتراق متناوب زمانی صورت میگیرد كه حد احتراق در يك محدوده خاصی قرار داشته باشد. به عبارت دیگر اگر درصد حجمی بوتان کمتر از 8/1 درصد و یا بیشتر از 45/8 درصد باشد احتراق صورت نمي گیرد.

astiak
18 August 2005, 01:12 AM
-6- سرعت اشتعال
بنا به تعریف سرعت اشتعال به سرعت انتشار شعله احتراق درون یک گاز قابل انفجار گفته میشود. سرعت اشتعال به عواملی نظیر نوع مواد ترکیبی ، فشار و دمای گاز بستگی داشته و عموما این سرعت با افزایش فشار و دما افزایش می یابد. سرعت اشتعال سوخت CNG برابر با 67/0 متر بر ثانیه بوده و جهت بنزین برابر با 83/0 متر بر ثانیه میباشد که به واسطه سرعت اشتعال بیشتر بنزین نسبت به CNG زمان جرقه در احتراق CNG باید نسبت به سوخت بنزین کمی سریعتر باشد.
3-7- نقطه جرقه
هنگامی که یک سوخت به تدریج تا نقطه شعله وری گرم شود ، احتراق بدون منبع جرقه میتواند انجام شود. بنا به تعریف نقطه احتراق به پایینترین دمایی گفته میشود که در ان عمل احتراق به خودی خود انجام میشود. نقطه احتراق بنزین 380-360 درجه سانتیگراد و نقطه احتراق CNG برابر با 680 درجه سانتیگراد بوده که به همین دلیل CNG نسبت به بنزین از ایمنی بالاتری برخوردار است.
3-8- عدد اکتان
عدد اکتان نشان دهنده قابلیت احتراق خودبخود سوخت تحت فشار تراکم بوده که در رابطه با بنزین این عدد بین 80 تا 98 و جهت CNG این عدد برابر با 110 تا 125 میباشد. عدد اکتان بالاتر CNG اجازه طراحی نسبت تراکم بالاتر در موتور را نسبت به حالت سوخت بنزین ایجاد نموده و افزایش نسبت تراکم منجر به افزایش توان و بالا رفتن راندمان سوخت میگردد.

astiak
18 August 2005, 01:16 AM
-1- مقایسه از نظر زیست محیطی
گاز CNG ، گازی به مراتب تمیزتر نسبت به سوخت بنزین از نظر آلاینده های خروجی اگزوز بوده و از این نظر گازی سالمتر بوده و میزان آلاینده های خروجی اگزوز اندازه گیری شده .مقایسه سالمتر بودن گاز CNG نسبت به بنزین از این دیدگاه حائز اهمیت است که بواسطه حوادث مرگبار به وجود امده ناشی از آلودگی ، جان انسان های زیادی گرفته شده که میتوان به عنوان نمونه از حادثه دره میوز بلژيك در سال 1930 نام برد که بواسطه تجمع آلودگی های ناشی از کارخانه جات در یک روز 60 نفر بواسطه آلودگی ناشی از مه شدید که این شهر را در بر گرفته بود جان خود را از دست داده و یا در سال 1952 در شهر لندن تجمع آلودگی های واقع شده بر روی شهر لندن باعث از دست رفتن جان 4000 نفر گردید ، اشاره نمود و همین عوامل باعث شد تا توجه جهانی به سمت حفاظت از محیط زیست و مسائل ناشی از ان جلب شده و پیمان های متعدد جهانی در رابطه با آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست بسته و مقررات خاصی در رابطه با انتشار آلاینده ها به خصوص در زمنیه خودروها وضع گردد .

astiak
18 August 2005, 01:17 AM
-2-مقایسه از نظر اقتصادی
کشور ما در آینده نزدیک دیگر یک کشور نفت خیز نبوده ، اما میزان ذخایر گاز طبیعی در کشور حدود 25 تریلیون متر مکعب بوده که برای مصرف 250 ساله است و از این نظر مقام دوم ذخایر گازی دنیا را دارا بوده و چون این گاز به راحتی قابل پمپاژ کردن است ، بنابراین خیلی سریع در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد و احتیاج به هزینه حمل و نقل بالایی ندارد.
وجود شبکه عظیم خط لوله گاز طبیعی در اقصی نقاط ایران وجود این گاز را در همه جا در دسترس قرار داده بنابراین هزینه حمل و نقل این گاز نیز بشدت کاهش یافته است.
همچنین مقایسه قیمت های میانگین CNG و بنزین در بازارهای جهانی نشان میدهد که قیمت یک لیتر بنزین 47 سنت و قیمت معادل گاز CNG این مقدار سوخت بنزین 10 سنت بوده که به وضوح نشانی ارزانی سوخت CNG نسبت به سوخت بنزین میباشد.
البته باید به این نکته توجه داشت که استفاده از سوخت CNG به جای بنزین نیاز به سرمایه گذاری اولیه بیشتری داشته و هزینه ایجاد هر ایستگاه سوختگیری CNG حدود 8 برابر هزینه ایجاد یک جایگاه سوختگیری بنزین بوده که مطابق با برنامه های سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور قرار بر این گرفته است که در پایان سال 84 ، 300 جایگاه سوختگیری CNG در نقاط مختلف کشور احداث و به بهره برداری برسد که در این صورت امکان سوختگیری در سراسر کشور امکان پذیر خواهد بود.

astiak
18 August 2005, 01:17 AM
-3- مقایسه از نظر فنی و موتوری
در خودروی گازسوز بعلت کاهش قابل ملاحظه رسوبات کربن در محفظه احتراق ، ورودی سوپاپها ، سرپیستونها و شیارجای رینگها ، امکان گریپاژ کردن قطعات بمراتب کاهش و عمر مفید موتور گازسوز نسبت به موتور بنزین سوز افزایش مییابد که در نتیجه باعث کاهش هزینه تعمیرات موتوری به میزان قابل توجهی می گردد.
همچنین بعلت همین کاهش قابل ملاحظه رسوبات کربن و الاینده های خروجی ، روغن موتور و فیلتر ان نسبت به سوخت بنزین تمیزتر باقی مانده و زمان تعویض انها و در نتیجه هزینه عملیاتی موتور گاز سوز نیز کاهش می یابد.

astiak
18 August 2005, 01:18 AM
-4- پیمایشی خودرو
برای به کارگیری گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو باید ان را در یک جایگاه سوختگیری تا فشار 200 تا 220 بار متراکم نموده که در چنین فشاری دانسیته انرژی حجمی گاز طبیعی یک چهارم بنزین بوده و در نتیجه یک خودرو تجهیز شده به سوخت گاز طبیعی فشرده با حجم مخزن گاز معادل با حجم مخزن بنزین خودرو چهار برابر یک خودرو بنزینی برای همان مسافت نیاز به مراجعه به جایگاه سوختگیری دارد و میتوان نتیجه گرفت که برد عملیاتی خودروهای با سوخت بنزین به مراتب بیشتر از خودروی با سوخت گاز طبیعی فشرده شده میباشد

astiak
18 August 2005, 01:19 AM
-5- بحث و نتیجه گیری
در حالت کلی هر کدام از دو نوع سیستم سوخت بنزین و CNG دارای مزایا و معایبی بوده که باید با در نظر گرفتن این موارد نسبت به ارجحیت داشتن یکی نسبت به دیگری اقدام کرده که در زیر به پاره ای از این موارد اشاره شده است.
4-5-1-معایب استفاده از CNG نسبت به بنزین
الف- سنگین بودن تجهیزات
ب- گرانی تجهیزات مربوطه
ج- طی نمودن مسافت کمتر به ازاء یک بار سوختگیری
4-5-2 مزایای استفاده از CNG نسبت به بنزین
الف- به مراتب ارزان بودن سوخت CNG
ب- آلودگی کمتر محیط زیست
ج-افزایش عمر مفید خودرو

astiak
18 August 2005, 01:26 AM
بچه ها فعلا این قسمتها رو بخونید تا کاملا در مورد اجزای کیت گازسوز هم براتون بنویسم. فقط 2 تا چیزو به من بگین 1 اینکه اگه به این موضوع علاقه دارین بهم بگین چون من سرم خیلی شلوغه و اگه ببینم که کسی علاقه نداره کار بیهوده انجام ندم. البته یکبار من این کار و انجام دادم اما به خاطر اینکه مشغول بودم نتونستم که این کارو به اتمام برسونم
2 به من بگین که چه جوری باید یک عکس رو ضمیمه مطالبم بکنم تا بتونم با عکس مطالب رو براتون توضیح بدم

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاس گذلرم

naserturk
18 August 2005, 09:37 AM
خیلی متشکرم از این که این اطلاعات رو نوشتین لطفا در مورد کیت شارژ در منزل هم مطلب بنویسید

astiak
18 August 2005, 10:50 AM
فكر نميكنم كه كيتي براي شارژ CNG تو منزل باشه چون فشاري كه گاز بايد داشته باشه چيزي بيشتر از 200 بار هستش و اين فشار دستگاه هاي بزرگ با مصرف برق بالا لازم داره و اصلا به صرفه نيست كه تو خونه ماشين رو شارژ كني و قديم LPG رو تو خونه با كپسولهاي گاز بوتان شارژ ميكردن و فشار اونها 60 بار بود.

احمدرضا2005
20 August 2005, 02:48 AM
مطابق فرمول سوختن CNG یعنی: CH4 + 2O2 ---------> CO2 + 2 H2O مشاهده میکنیم که مقدار قابل ملاحظه ایی آب تولید میشه که این مقدار آب برای موتورهای با سیلندر چدنی (مثل موتور پیکان و پژو آردی) در دراز مدت خیلی مضره.

احمدرضا2005
20 August 2005, 02:51 AM
بنزین هنگام سوختن از خود ماده ایی به نام اولفین به جا میزاره که شدیدا آب رو جذب میکنه.این در مقایسه با CNG خیلی فرق داره.نه!!

astiak
21 August 2005, 01:33 AM
مثل اینکه این بحث زیاد طرفدار نداره . ÷س فعلا ادامه اش نمیدم